Aby rozpocząć oglądanie TVP Info, naciśnij przycisk Player 1 dostępny obok Logo tvp info poniżej:

Share →